בית משפט לתביעות קטנות בחיפה
 
ת"ק 29012-03-11 טרנבסקי נ' סלקום ישראל בע"מ
 


בפניכב' השופטת  מעין צור
 
 
התובע
 
אנטולי טרנבסקי
 
נגד
 
 
הנתבעת
 
סלקום ישראל בע"מ
    

 

 
 
החלטה
 

 

 
1.       זוהי תביעה לפיצוי בגין שיחות טלפון שביצעה הנתבעת לתובע, מנוי על שירותי הטלפון הסלולרי של הנתבעת, חרף העובדה שפנה אליה וביקש שנציגיה לא יפנו אליו.
2.       בכתב התביעה, שאת אמיתות האמור בו אישר התובע בעדותו לפניי, מסר התובע, כי בין חודשים מאי 2010 עד פברואר 2011 התקשרה אליו הנתבעת שבע פעמים לצורך הצעות מסחריות, הטבות ומבצעים שונים. התובע צרף לכתב התביעה תמלילים של השיחות.
בחודש מאי 2010 קיבל התובע שיחה טלפונית ובה הודעה מוקלטת. התובע יצר קשר עם הנתבעת וביקש להסיר אותו מרשימת התפוצה.
ב-18.10.10 התקשרה אליו נציגת טלמרקטינג של הנתבעת. באותה שיחה ביקש שלא לקבל שיחות עם תוכן מסחרי.
חרף זאת ביום 28.11.10 קיבל שיחה נוספת מן הנתבעת.
ביום 29.11.10 שוחח עם אחראית קשרי לקוחות בנתבעת, אשר התחייבה שלא יהיו שיחות דומות נוספות, ואולם חרף זאת התקבלו אצל התובע ארבע שיחות נוספות.
לטענת התובע נגרמה לו עוגמת נפש, שבגינה עתר לחיוב הנתבעת בסכום של 7,000 ₪.
3.       הנתבעת טוענת בכתב ההגנה, כי בהתאם להסכם ההתקשרות בין הצדדים היא רשאית להציע לתובע שירותים או הוזלה של עלויות, ולכן התקשרה לתובע. הנתבעת מאשרת כי ביום 30.5.10 ביקש התובע שלא לקבל מסרים שיווקיים, בהתאם לזכותו לפי אותו הסכם, ולכן נחסם התובע לספקים חיצוניים.
ביום 18.10.10 התקשרה נציגה של הנתבעת לתובע, והתובע הבהיר לה, כי אינו מעוניין לקבל פניות מכל סוג. הנתבעת אישרה קיומן של השיחות מתאריכים 28.11.10 ו-29.11.10, אך הכחישה את ארבע השיחות הנטענות האחרות וטענה כי אלה בוצעו על ידי גורמים חיצוניים ומשווקים של הנתבעת, ולנתבעת אין דרך למנוע שיחות מהם לתובע.
4.       הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בשיחה מחודש מאי 2010, ובשיחה מיום 18.10.10 הבהיר התובע לנתבעת, כי אינו מעוניין לקבל שיחות מכל סוג שהוא. חרף זאת התקשרו אליו הנתבעת או מי מטעמה חמש פעמים נוספות, שלא כדין. אף אם אניח כי כפי שטוענת הנתבעת נועדו השיחות להיטיב את מצבו של התובע, הרי שמשהודיע התובע כי אינו מעוניין בשיחות נוספות היה על הנתבעת להימנע מלבצע את השיחות הנוספות.
אף בטענה כי השיחות בוצעו על ידי משווקים חיצוניים של הנתבעת אין כדי להועיל לנתבעת. אותם משווקים מקבלים את הנתונים מן הנתבעת, ועושים שימוש במאגרי המידע שלה, ועל כן מוטלת על הנתבעת חובה לדאוג לכך כי כאשר מביע אדם רצונו שלא לקבל מסרים שיווקיים ימנעו גם אותם משווקים חיצוניים מלפנות לאותו אדם. אם אין ביכולתה של הנתבעת, כפי שהיא טוענת, למנוע שיחות ומסרים מצידם של משווקים חיצוניים, עליה להימנע מלהעביר לידיהם נתונים הנוגעים למנוייה.
5.       כאמור, לאחר פניית התובע לנתבעת לחדול משיחות ומסרים התקבלו אצלו חמש שיחות נוספות. התובע לא הצביע על כל נזק שנגרם לו למעט עוגמת נפש נטענת. מן הראיות שהוגשו עולה, כי השיחה האחרונה הייתה ביום 22.2.11 ואז לא היו שיחות נוספות. על כן סבורה אני כי פיצוי של 100 ₪ בגין כל אחת מחמש השיחות שבוצעו שלא כדין מהווה, בנסיבות העניין, פיצוי ראוי והולם.
6.       אשר על כן הנני מורה כי הנתבעת תשלם לתובע סכום של 500 ₪. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסכום של 200 ₪. הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
7.            
8.           5129371
9.       54678313זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.
 
 
מעין צור 54678313
 
 
ניתנה היום, י"ב אלול תשע"א, 11 ספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.
            
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן