בית משפט לתביעות קטנות בחדרה
ת"ק 6957-09-12 דגאי נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ


בפניכב' השופט  יוסי טורס
 
 
תובעת
 
לילך דגאי
ת.ז. 050670967
 
 
נגד
 
 
נתבעת
 
גרופר קניות חברתיות בע"מ
חברות 514473230
    

 

 
 
פסק דין
 

 

 
התובעת הגיש נגד הנתבעת תביעה כספית לתשלום סך של 32,700 ₪  בגין 36 הפרות של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב – 1982 (להלן – החוק) בכך ששלחה לה 36 הודעות דואר אלקטרוני חרף בקשתה לחדול מכך.
 
הנתבעת לא הגיש כתב-הגנה בתוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לה כדין.
 
לפיכך, לבקשת התובעת, לאחר שעיינתי בכתב-התביעה ונספחיו ועל-יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, ולאחר שנתתי דעתי לשיקולים המפורטים בסעיף 30(א)(י)(3) לחוק, אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של  5,000 ₪ וכן הוצאות (כולל האגרה שולמה) בסך 300 ₪.
 
הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד לתשלום המלא בפועל.
 
5129371המזכירות תמציא את פסק-הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
54678313ניתן היום,  כ"א כסלו תשע"ג, 05 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.
 
יוסי טורס 54678313
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן